Polityka prywatności Aplikacji

Czytnik24

Kto jest administratorem Twoich danych?
 1. Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje w jaki sposób i w jakich celach przetwarzane są Twoje dane, jest TACHO-DIAGRAM PAWEŁ CIEŚLAK
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem: k.cieslak@tachografy24.pl
W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?
 • Doskonale wiemy, że dane osobowe są cennym kapitałem. Mamy także świadomość zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych poprzez korzystanie z sieci Internet. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby zapewnić właściwy sposób ochrony Twoich danych i aby przekazane dane były bezpieczne.
 • Wszędzie tam, gdzie przetwarzanie danych wymaga zaangażowania zewnętrznych dostawców, gwarantujemy, że świadomie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy, aby zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa przekazanych nam danych.
 • Dokument, który czytasz, jest oparty na przepisach prawnych z zakresu danych osobowych, m.in. na przepisach RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) czy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Już na tym etapie chcemy Cię jednak poinformować, że nie wszystkie uprawnienia z RODO będą Ci przysługiwać bezwzględnie i w stosunku do wszystkich czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Jakie dane przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie?

Konto administratora

Jeżeli korzystasz z konta administratora w Aplikacji, przetwarzamy dane zawarte w formularzu rejestracyjnym na stronie Aplikacji (m.in. Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, dane o prowadzonej działalności gospodarczej). Dane przetwarzamy w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1. w celu prawidłowej realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 2. w celu kontaktu z Tobą za pomocą Aplikacji lub w celu związanym z usługami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 3. w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 6 ust. 1 lit. f RODO ( Twoja dobrowolna zgoda i/lub uzasadniony interes administratora jakim jest prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych)
 4. w celu archiwalnym i dowodowym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość gromadzenia danych w celu wykazywania faktów)
 5. w celu rozpatrzenie reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (rozpatrzenie reklamacji jest naszym obowiązkiem ustawowym)
 6. w celu zapewnienia prawidłowego i zgodnego z prawem rozliczenia oraz spełnienia obowiązków prawnopodatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 7. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnionym interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami osób korzystających ze strony lub osób trzecich)

Konto użytkownika

Jeżeli korzystasz z konta użytkownika w Aplikacji, oznacza to, że Twój pracodawca lub współpracownik utworzył Twoje konto w Aplikacji i podał nam Twoje dane. Twoje dane możemy przetwarzać w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1. założenia i utrzymania konta(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 2. kontaktu z Tobą za pomocą Aplikacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 3. w celu archiwalnym i dowodowym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)/lub uzasadniony interes administratora jakim jest prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych)
 4. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnionym interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami osób korzystających ze strony lub osób trzecich)
Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych – nie mają jednak one charakteru absolutnego i w niektórych przypadkach nie będziesz mógł ich zrealizować:

 1. Prawo dostępu do informacji - oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi osobowymi. Między innymi w tym celu została stworzona polityka prywatności, którą właśnie czytasz
 2. Prawo dostępu do danych osobowych - oznacza, że jeśli my, jako administrator Twoich danych, otrzymamy od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych, to mamy obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie, jako administrator danych, mamy wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mamy obowiązek poinformować Cię przynajmniej, czy przetwarzamy Twoje dane i możemy wtedy przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie o dwa miesiące.
 3. Prawo do sprostowania danych osobowych - oznacza, że możesz żądać, aby administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.
 4. Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym - oznacza, że możesz domagać się od nas, jako od administratora Twoich danych osobowych, ich usunięcia, poinformowania osoby, której Twoje dane zostały przekazane, o ich usunięciu. Masz także prawo domagać się, aby Twoje dane, które zostały przez nas upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator Twoich danych mamy też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane podlegające usunięciu.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - oznacza, że możesz domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do celów przetwarzania.
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane przez administratora.
 7. Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków możesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.
 8. Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli chcesz zrealizować swoje uprawnienie, napisz na adres: k.cieslak@tachografy24.pl

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
 1. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystamy w związku z dostarczaniem Aplikacji.
Podmioty przetwarzające dane w Europejskim Obszarze Gospodarczym
 1. ETOP Sp. z o.o - Serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego oraz hostingu (utrzymywania danych na serwerze).
 2. X-APS Robert Wąsowski - Dostawca wsparcia technicznego.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych
 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio na adres administratora, który znajdziesz w sekcji „Kto jest Administratorem moich danych?”.
 2. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
Wymóg podania danych osobowych
 1. Podanie niektórych z Twoich danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest obligatoryjne (jest Twoim obowiązkiem). Pozostałe dane, np. te, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, są podawane przez Ciebie dobrowolnie, jednak podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby funkcjonalności Aplikacji spełniały swoje zadania.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
 1. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać w stosunku do Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.
Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

Twoje dane przetwarzamy przez okres:

 1. korzystania z Aplikacji (czas, w którym decydujesz się korzystać ze swojego Konta, jeżeli jesteś użytkownikiem) lub czas obowiązywania Umowy (Abonamentu) - w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu skorzystania z funkcjonalności Aplikacji.
 2. przez czas przedawnienia roszczeń - w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oświatowego; w odniesieniu do pozostałych danych będą one przetwarzane najwyżej przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z odpowiednich przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania - w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
Postanowienia końcowe
 1. Na koniec przypominamy, że treść tej Polityki może ulec zmianie, np. kiedy zmienimy dostawcę usług lub zakres funkcjonalności Aplikacji. Dla Twojej wygody data aktualizacji polityki jest podana na początku Polityki.
 2. To już wszystko, co mamy Ci do przekazania. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, zapraszamy do kontaktu pod adresem k.cieslak@tachografy24.pl